Praktyka dla praktyka – program wymiany dla bibliotekarzy

„Praktyka dla praktyka” jest ogólnopolskim programem wymiany bibliotekarzy. To niepowtarzalna okazja dla pracowników bibliotek do zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych inspiracji i nawiązania interesujących kontaktów zawodowych. Dotyczy to nie tylko osób, które wyjadą na praktykę, ale również i tych, którzy opiekować się będą praktykiem na miejscu. Wymiana polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na „zastępstwo”. Program adresowany jest do bibliotek publicznych.

W bieżącym roku organizatorem V edycji programu zostało  Stowarzyszenie LABiB. Projekt realizowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteki partnerskie – biblioteki, w których pracują członkowie Stowarzyszenia LABiB, zaoferowały stanowiska pracy na wymianę, oraz – nowość w tym roku – możliwość udziału w wydarzeniu specjalnym np. festiwalu literackim. Biblioteki oferujące możliwość udziału w wydarzeniu specjalnym dodatkowo mogły wysłać pracownika na jobshadowing do wybranej przez siebie biblioteki. 

Na praktyki zgłosiło się 37 chętnych, biblioteki zapraszające to: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu,  Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach,   Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Z naboru ogólnopolskiego wybrano pracowników z bibliotek: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy „Przy Baleya”, Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Biblioteka Raczyńskich Poznań, Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, Biblioteka Miejska w Łodzi, Miejska Biblioteka Publicznej w Tarnowskich Górach.

Wymiany, wydarzenia specjalne i job shadowingi odbywały się we wrześniu i październiku 2020, a z pierwszymi relacjami z tegorocznych wyjazdów można się już zapoznać na blogu praktykadlapraktyka.pl