Anna Rutkowska

Anna Rutkowska

Specjalizacja:

dostępność architektoniczna, cyfrowa, komunikacyjna i kulturalno-informacyjna bibliotek; obsługa i komunikacja z czytelnikami z niepełnosprawnościami;

Zasięg:

ogólnopolski

Kontakt:

arutkowska1974@gmail.com

Absolwentka historii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowo bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej. Od 2001 roku związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, w której
pracowała jako bibliotekarka, przez jedenaście lat kierowała filią nr 28, największą placówką
położoną w centrum Szczecina. W tym czasie ukończyła podyplomowo zarządzanie
przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Zarządzania. Od siedmiu lat kieruje Działem Promocji w MBP.
Koordynuje projekty realizowane w bibliotece, również takie, które włączają osoby z dysfunkcją
wzroku i słuchu w życie kulturalne. Od czterech lat zajmuje się koordynacją wolontariatu seniorów w MBP.
Prowadzi warsztaty i szkolenia, również online dla bibliotekarzy, przygotowujące do obsługi
czytelników z niepełnosprawnościami oraz do aktywizacji i włączania ich w życie kulturalne. Zajmuje się kwestią dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i kulturalno-informacyjnej bibliotek.
W 2020 r. ukończyła cykl szkoleń w ramach projektu “Rzecznicy dostępności w bibliotece”. W MBP
jest koordynatorem dostępności.
Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenia LABiB. Współorganizowała trzy
edycje konferencji dla bibliotekarzy z województwa zachodniopomorskiego BiblioLAB.

TEMATY SZKOLEŃ

  • Dostępność architektoniczna, cyfrowa, komunikacyjna i kulturalno-informacyjna bibliotek
  • Widzieć więcej niż się widzi, wiedzieć więcej niż się wie. Obsługa i komunikacja z czytelnikiem
    z dysfunkcją wzroku.