biblioteka online

Biblioteka Online to projekt, który Fundacja rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zainicjowała w odpowiedzi na wyzwania pandemii i potrzebę przeniesienia działań bibliotek do świata online. Stowarzyszenie LABiB było jego partnerem.

W ramach projektu opracowaliśmy i zrealizowaliśmy program edukacyjny przygotowujący bibliotekarki i bibliotekarzy do wprowadzania oferty działań online dla różnych grup odbiorców.

Warsztaty online zrealizowaliśmy w parach trenerskich. Podczas szkoleń przedstawiliśmy darmowe lub częściowo darmowe narzędzia i technologie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie treści, zdalną komunikację, czy prowadzenie działań w sieci.

Przybliżyliśmy formy i metody pracy z różnymi grupami użytkowników bibliotek: dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami. Po szkoleniach zapewniliśmy uczestnikom i uczestniczkom wsparcie konsultacyjne w opracowywaniu planu i wdrożeniu działań online. Zrealizowaliśmy cykl webinariów poświęconych nowym technologiom, a także możliwościom i metodom pracy z różnymi grupami, również z osobami o specjalnych potrzebach. Przygotowaliśmy też tutoriale – filmy instruktażowe przybliżające wybrane narzędzia.

Biblioteka online w liczbach:

2 moduły szkoleniowe

24 spotkania online

80 przeszkolonych bibliotekarzy

8 webinariów

4 tutoriale