O nas

Czym jest LABiB?

LABiB to społeczność osób, które dostrzegają potencjał bibliotek i chcą go rozwijać będąc aktywnymi przewodnikami tego procesu. Działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych.
Od stycznia 2019 działamy jako “Stowarzyszenie LABiB”.

Członkowie Stowarzyszenia projektują działania wspierające środowisko bibliotekarskie oraz kontynuują projekty, które rozpoczęto w latach ubiegłych, a które okazały się dużym sukcesem.
Wśród naszych projektów znajdują się:

  • BiblioLABy – lokalne zjazdy bibliotekarzy
  • program „Re-Animuj się”, w ramach którego Ambasadorowie LABiBu prowadzą szkolenia dla bibliotek będących laureatami konkursu
  • projekt “Praktyka dla praktyka” polegający międzybibliotecznych wymianach pracowników (http://praktykadlapraktyka.pl/)
  • “12 miesięcy tematycznych z labib.pl” – cykl webinariów i artykułów dotyczących tematów bliskich bibliotekarzom.

LABiB.pl to również portal społecznościowy stworzony dla ludzi pracujących w społecznościach lokalnych, nastawiony na wymianę praktycznej wiedzy i pomnażanie pomysłów. Portal daje możliwość zainspirowania się działaniami innych oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Stanowi przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów. http://www.labib.pl

Stowarzyszenie Labib działa na rzecz bibliotekarek i bibliotekarzy, bibliotek i ich użytkowników w myśl zasady Dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Jesteśmy aktywni, pełni entuzjazmu, gotowi na wyzwania i otwarci na współpracę oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami.

LABiB powstał jako liderski program rozwoju dla pracowników bibliotek stworzony przez FRSI. Obecnie nazwa ta określa z jednej strony portal społecznościowy dla bibliotekarzy, labib.pl, który służy po to, by się wzajemnie wspierać, dzielić wiedzą i inspirować. Z drugiej strony jest to określenie sieci bibliotekarzy, dla których biblioteka to miejsce szczególne. Którzy dostrzegają jej potencjał, działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych. Jej ideą jest sieciowanie i łączenie bibliotekarzy, którym się chce – działać, dzielić, rozwijać. Członkowie sieci się sformalizowali i stworzyli organizację branżową o tej samej nazwie.

Dla kogo jest LABiB?

LABiB jest dla osób, które wierzą, że dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem jest wartością. Dla osób, które chcą wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu. LABiB tworzą bibliotekarze i inne aktywne osoby, którym bliska jest idea nowoczesnej biblioteki wychodzącej naprzeciw różnorakim potrzebom lokalnych społeczności.

ZARZĄD

Natalia Gromow – Prezes

Monika Schmeichel-Zarzeczna – wiceprezes

Karol Baranowski – sekretarz

Marta Kostecka

Katarzyna Urbanowicz

STATUT