Dołącz do nas!

Aby dołączyć do naszego stowarzyszenia, musisz wykonywać lub wykonywałxś zawód bibliotekarza, pracownika biblioteki lub zawód pokrewny. Potrzebujesz też zdobyć rekomendacje od dwóch obecnych członków stowarzyszenia i zgłosić deklarację przynależności do LABiBu — wystarczy drogą mailową: stowarzyszenielabib@gmail.com, Zapraszamy!